Notícies

25/5/21 Recepció acadèmics coresponents Premi Professor Joaquín Barraquer 2020 i 2021

25/5/21 Recepció acadèmics coresponents Premi Professor Joaquín Barraquer 2020 i 2021

Recepció acadèmics coresponents Premi Professor Joaquín Barraquer 2020 i 2021(PDF) El dimarts 25 de maig de 2021, a les set de la tarda, aquesta Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya celebrarà

18/5/21 Recepció acadèmics corresponents Dr. Jaume Ordi i Majà i Dr. Jordi Vila i Estapé

18/5/21 Recepció acadèmics corresponents Dr. Jaume Ordi i Majà i Dr. Jordi Vila i Estapé

Recepció acadèmics corresponents Dr. Jaume Ordi i Majà i Dr. Jordi Vila i Estapé(PDF) El dimarts 18 de maig de 2021, a les set de la tarda, aquesta Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya celebra

16/5/21 Recepció de l’Acadèmica Electa Dra. Lina Badimon i Maestro

16/5/21 Recepció de l’Acadèmica Electa Dra. Lina Badimon i Maestro

Recepció de l’Acadèmica Electa Dra. Lina Badimon i Maestro(PDF) El diumenge 16 de maig de 2021, a les dotze del migdia, aquesta Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya celebrarà sessió púb

13/04/21 Sessió de la Secció Primera (Ciències Bàsiques, Diagnòstiques i Terapèutiques) : «Protonterapia a Catalunya»

13/04/21 Sessió de la Secció Primera (Ciències Bàsiques, Diagnòstiques i Terapèutiques) : «Protonterapia a Catalunya»

Sessió de la Secció Primera (Ciències Bàsiques, Diagnòstiques i Terapèutiques) : «Protonterapia a Catalunya»(PDF)   El dimarts 13 d’abril de 2021, a les set del vespre, la Reial Acadèm

11/04/2020 Recepció de l’Acadèmica Electa Molt Il·ltre. Dra. Montserrat Espuña i Pons

11/04/2020 Recepció de l’Acadèmica Electa Molt Il·ltre. Dra. Montserrat Espuña i Pons

Recepció de l’Acadèmica Electa Molt Il·ltre. Dra. Montserrat Espuña i Pons(PDF)   El diumenge 11 d’abril de 2021, a les dotze del migdia, aquesta Reial Acadèmia de Medicina de Catalu

21/03/2021 Recepció de l’Acadèmic electe Dr. Vicent Fonollosa i Pla

21/03/2021 Recepció de l’Acadèmic electe Dr. Vicent Fonollosa i Pla

Recepció de l’Acadèmic electe Dr. Vicent Fonollosa i Pla(PDF) El diumenge 21 de març de 2021, a les dotze del migdia, aquesta Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya celebrarà sessió públ