15/5/2023 Congrés d’Història de la Medicina Catalana (Sabadell els dies 10 i 11 de novembre de 2023) : INSCRIPCIÓ

SEGONA CIRCULAR I BULLETA D’INSCRIPCIÓ(PDF)
El XXII Congrés Internacional d’Història de la Medicina Catalana se celebrarà a Sabadell els dies 10 i 11 de novembre de 2023.
L’organització, a càrrec de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (RAMC; http://ramc.cat/) i la Societat Catalana d’Història de la Medicina (SCHM; https://www.historiamedicina.cat/), compta amb el recolzament de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (ACMSCB) i de la
seva Filial del Vallés Occidental, amb seu a Sabadell.

Des de fa mesos el Comitè Organitzador (CO), el Comitè Científic (CC) i el Comitè de Suport Local estan treballant en la preparació del congrés, que comptarà amb conferències, simposis, taules rodones, sessions monogràfiques i comunicacions científiques, així com amb un programa cultural addicional. En aquest congrés volem posar en contacte tots els professionals relacionats amb la medicina i les ciències de la salut del nostre àmbit, per tal de donar a conèixer els estudis històrics més recents. Per aconseguir-ho és fonamental la participació i l’exposició dels treballs recents de recerca històrica en medicina i en ciències de la salut (odontologia, farmàcia, veterinària, infermeria, etc.).
El lema del congrés és: “La història en ciències de la salut: del passat al present per projectar el futur”.

 • IDIOMES
  Els idiomes oficials del congrés són el català i l’aranès, però s’acceptaran també presentacions,
  comunicacions, pòsters i films curts en castellà, francès, portuguès, italià o anglès.
 • PRESENTACIÓ DE TREBALLS: COMUNICACIONS ORALS, PÒSTERS I FILMS CURTS
  La presentació de resums per a la presentació de treballs al congrés (comunicacions orals, pòsters
  i films curts) està oberta fins el dia 18 de juny de 2023.
 1. Els treballs han de ser recerques originals, sobre història de la medicina, infermeria, farmàcia, odontologia, veterinària i altres ciències de la salut del nostre país.
 2. Tots els resums seran sotmesos a la valoració del CC, que decidirà els treballs que poden ser presentats durant el Congrés.
 3. Els autors hauran d’indicar quin tipus de presentació prefereixen, comunicació oral, pòster o film curt.
 4. El CC pot recomanar als autors la modalitat de presentació.
 5. Els resums s’han de presentar en suport informàtic (Microsoft Word) i s’han d’enviar per correu electrònic a la Secretaria del Congrés (secretaria@ramc.cat). La redacció s’ha d’ajustar al format que s’adjunta (normes resum(PDF) ).
 6. Al resum hi ha de constar el títol i els noms dels autors, i també si es vol presentar com una comunicació oral, un film curt o en forma de pòster.
 7. L’extensió del resum no pot excedir els 3.500 caràcters amb espais, en tipografia Times New Roman, cos 11 (aproximadament 30 línies de text).
 8. Per a la presentació dels treballs, almenys un dels signants haurà d’estar inscrit formalment en el Congrés.
 9. Tots els treballs presentats al Congrés que reuneixin els requisits optaran als premis de la Societat Catalana d’Història de la Medicina (https://www.historiamedicina.cat/): Premi “Dr. Lluís Comenge i Ferrer”, a la millor comunicació oral, i Premi “Dr. Antoni Cardoner i Planas” (autor jove), a la millor comunicació oral d’un autor jove (fins a 30 anys).
 10. Els resums dels treballs acceptats es publicaran en el llibre de resums que s’editarà i serà lliurat als assistents a l’inici del congrés. Hi haurà la possibilitat d’editar un llibre d’actes, en el que es publicarà el text complet dels treballs presentats durant el congrés; els autors que ho desitgin podran enviar aquest text, seguint unes normes i uns terminis que s’anunciaran oportunament.

Barcelona, 15 de maig del 2023

Secretaria del Congrés
REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona
Tel. 93 317 16 86
secretaria@ramc.cat
http://ramc.cat/
Seu del Congrés
Casal Pere Quart Rambla, 69. 08202 Sabadell (Qui era Pere Quart (sabadell.cat) )

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *